Zachodnie Fiordy

Historia

Odkąd zakończyły się Wojny Bogów, Zachodnie Fjordy były zawsze domem dla niespokojnych duchów, banitów, rabusiów i wolnych ludzi, którzy nie chcieli ugiąć karku przed jarlami i władcami Ezerige. Nikt nie spisywał dziejów tych ziem i imion hofdingów, rządzących w swych niewielkich warowniach. Zachodnie Fjordy były sceną wielu małych, lokalnych wojen, gdy ten czy ów wódz próbował zjednoczyć je pod swym panowaniem. Próby te nigdy nie zakończyły się sukcesem i z czasem zaprzestali ich zarówno lokalni hofdingowie jak i władcy Ezerige.

Społeczeństwo

Fjordlingowie (takim mianem określa się mieszkańców tego rejonu), zbyt cenią sobie niezależność, by poddać się jednej władzy. Na północnym wybrzeżu istnieje powiedzenie “hardy jak Fjordling”, co dobrze obrazuje charakter tutejszej ludności.

Tworzą ją głównie potomkowie uchodźców z Nor-Kogh i mieszkańców dawnej Ezerii, którzy stworzyli niezależne lokalne społeczności. W głębi lądu ufortyfikowane gospodarstwa oddalone są od siebie zwykle o kilka godzin drogi – wyjątkiem są tereny pogranicza i wybrzeże. Tu ludzie żyją w większych osadach, lub drewnianych, obronnych warowniach. Handel, wspólne łupieskie wyprawy i lokalne waśnie wyznaczają rytm życia w Zachodnich Fjordach. Jedyne, co jednoczy Fjordlingów to althing – doroczny wiec, na którym handluje się na większą skalę i załatwia kwestie dotyczące więcej niż paru gospodarstw.

Władza

Większość Fjordlingów rządzi się sama. Czasem któryś z bardziej poważanych i zamożnych gospodarzy zyskuje na tyle duży szacunek, że tytułowany jest hofdingiem – lokalnym wodzem. Hofdingowie przewodzą podczas althingu niewielkim, sąsiedzkim społecznościom (mieszkańcom danego fjordu lub doliny), prowadzą zbrojne wyprawy do zamorskich krain lub przewodzą lokalnym obrzędom religijnym.