Krasnoludy

Dumna rasa krasnoludów także wywodzi swą historię z niepamiętnych czasów. Podobnie jak elfy, wyszły one niemal bez szwanku z zawieruchy która zniszczyła dużą część kontynentu [patrz Kataklizm]. Obecnie, choć ich górskie królestwa nie zajmują rozległych terenów, to jednak wybijają się na tle otaczających je ludzkich domen swą siłą, dostatkiem, stabilnością i bogactwem.

Krasnoludy to niewysokie, krępe istoty, odznaczające się uporem i wytrzymałością. Ich cechą charakterystyczną są bujne brody, którymi się szczycą. O krasnoludach mówi się, że są bardzo honorowe, ale zarazem bardzo przebiegłe w interesach.

Rasa ta zajmuje się kowalstwem, górnictwem i innymi rzemiosłami praktycznymi, w których uznawana jest za specjalistów. Handel wyrobami ich rzemieślników stanowi poważne źródło ich dochodów.

Podejście krasnoludów do kwestii honoru i Kultu Przodków zmieniło się w ostatnich wiekach, stając się źródłem rozłamu, powstania nowego królestwa oraz krwawej wojny domowej, trwającej po dziś dzień jedną z ich starożytnych siedzib.

Obecnie istnieją trzy krasnoludzkie królestwa: Dumna, honorowa i trwająca przy dawnych obyczajach Kryształowa Twierdza; potężna, ambitna lecz chciwa i wiarołomna Tyrania Żelaznych Wrót oraz Chmurny Szczyt, rozdarty przez bratobójczą wojnę domową, w której strony wspierane są przez jedno z dwóch wyżej wymienionych państw.