Ludzie

Rasa ludzi dominowała niegdyś na kontynencie, jednak mający miejsce trzysta lat temu kataklizm[patrz Kataklizm]zakończył erę jej świetności i w wielu miejscach zmusił ją do trudnej walki o przetrwanie.

Obecnie ludzkie królestwa, księstwa i mniejsze społeczności, powstały na ruinach dawnych państw, zmiecionych z powierzchni ziemi przez wojny i klęski żywiołowe, jakie przetoczyły się po ich ziemiach w czasie Upadku Bogów. Ludzie zamieszkują każdy z trzech głównych regionów świata, różniąc się jednak znacznie kulturą, obyczajami i religią.

Domeny ludzi na Ziemiach Północy, choć uważane za na poły barbarzyńskie, są domem dla twardych ludzi, wyznających równie surowe panteony bóstw.

Względnie dostatnie i bogate księstwa i królestwa ludzi w Krainach Południa, nie dorównują być może tym z czasów dawnej świetności tej rasy, jednak powszechnie uważane są za ostoję ludzkiej cywilizacji.

Nazwany tak, nie bez powodu, obszar Ruin Wschodu, to ziemie gdzie domeny ludzi otrzymały najsilniejszy cios w czasie Kataklizmu. Większość istniejących tu nielicznych państewek i Wolnych Miast stara się przetrwać konflikty toczone na tych ziemiach przez potężniejszych od nich graczy.