Orkowie

Orkowie należą do młodszych ras zamieszkujących Świat Orkonu. Cechuje ich odmienny od ludzi czy krasnoludów, kolor skóry – szary, zielony lub brunatny. Wyróżniają się również wysokim wzrostem oraz muskularną budową ciała. Mają masywniejsze żuchwy, z których wyrastają długie kły. Włosy i oczy mają w wielu kolorach tak samo, jak inne rasy.

Orkowie ubierają się w skóry upolowanych przez siebie zwierząt, łącząc je z samodziałowym suknem. Do ozdoby ubrań, włosów i ciała używają kości i zębów zwierząt oraz wrogów, a także piór, drewna i kamieni, także tych szlachetnych. Zdarzają się też proste ozdoby metalowe. Upiększają się również poprzez pokrywanie ciała tatuażami.

Z natury orkowie są odważni, brutalni, dumni, gwałtowni i często uparci. W połączeniu z dobrymi predyspozycjami fizycznymi czyni to z nich znakomitych wojowników. Żyją ze zbieractwa i łowiectwa, a także wypraw wojennych i łupieskich. Nie unikają handlu, jednak nie stanowi to ich źródła utrzymania.

Życie duchowe orków centralizuje się wokół duchów ich przodków. Szamani będący przywódcami duchowymi, zajmują się kontaktami z przodkami, odprawianiem rytuałów oraz leczeniem. Orkowie wierzą, że każda żywa istota posiada duszę, która po śmierci idzie do Krainy Przodków. Duchy przodków, ale także zwierząt, potrafią się komunikować ze światem żywych. Posiadają one moc umożliwiającą wpływanie na świat. Wiele duchów przodków pozostaje w kontakcie ze swoimi potomnymi zapewniając im mistyczną protekcję. Duchy przodków są czczone i darzy się je ogromnym szacunkiem. Orkowie szanują każde żywe stworzenie, które posiada dusze.

Orkowie zamieszkują w dwóch rejonach świata: Shag-Raghat oraz na Orczych Stepach.

Orcze Stepy – żyjący tu Orkowie grupują się w małych, nomadycznych plemionach (100-150 osobników). Ich życie regulują pory roku. Nawet w ciężkich sytuacjach nie zbierają się w jednym miejscu w większej liczbie, czego powodem jest Zieleń.

Shag-Raghat – te północe tereny zamieszkują 4 orcze klany, które dzielą się wedle specjalizacji. Oznacza to, że dany klan poświęca więcej uwagi jednej z domen Orczego życia, ale nie zaniedbuje przy tym innych dziedzin. Tutejsi Orkowie prowadzą bardziej osiadły tryb życia, zakładają osady, a nawet budują twierdze. W razie potrzeby gromadzą się w dużej liczbie, aby podjąć wspólne działania.

Orczy banici i wyrzutki, którzy nie mają swojego miejsca ani w Shag-Raghat ani na Orczych Stepach idą często na służbę do Tyranii Żelaznych Wrót. Tworzą na tamtych terenach osobną społeczność, podporządkowaną krasnoludzkim prawom.

Orkowie z różnych rejonów nie stanowią jedności. Odmienny tryb życia, związana z tym kultura, tradycje i przodkowie sprawiają, że niewiele ich ze sobą łączy. Pokój, układ czy umowa z Shag-Raghat, nie oznacza, że jest to układ z Orkami zamieszkującymi Orcze Stepy i na odwrót.