Polityka antyprzemocowa

Zależy nam, by nasz konwent był dla was przyjazną przestrzenią. Nie tylko dla zwykłych uczestników, ale również twórców, wolontariuszy, fotografów, ochrony. Każdy uczestnik, niezależnie od swojej funkcji pełnionej na konwencie, wieku, płci, zobowiązany jest do traktowania innych z szacunkiem.

Nękanie fizyczne lub słowne innych uczestników nie będzie tolerowane.

Pamiętajcie, by odróżniać gracza od postaci! Molestowanie seksualne, przemoc fizyczna lub słowna wycelowana w gracza, a nie jego postać, szafowana poza strefą gry i/lub pomimo użycia słów bezpieczeństwa, będzie skutkowała reakcją – do usunięcia z terenu konwentu włącznie. Takowe zachowania w strefie offgame, na terenie obozowiska czy w ogóle w obszarze pobytu uczestników Orkonu, spotkają się z równie bezwzględną reakcją.

Jeśli spotkacie się z molestowaniem w dowolnej formie lub działaniami wykraczającymi poza przyjęte normy, powinniście jak najszybciej zgłosić to organizatorowi. Organizatorzy są dla Was dostępni przez całą dobę. Możecie zwrócić się również do dowolnego napotkanego na terenie wolontariusza (gremlina, ochrony) – z pewnością pomoże lub skontaktuje Was z odpowiednim Orgiem.

Jako organizatorzy czujemy się odpowiedzialni tak za wasze dobro, jak i za przestrzeganie prawa na obszarze przez nas administrowanym.

Wszelkie zgłoszenia spotkają się z reakcją, a potwierdzone przypadki zostaną rozwiązane z użyciem wszystkich dopuszczalnych prawem środków. Przypominamy, że to, co jednemu wydać się może niegroźne, dla kogoś innego oznaczać może traumę na całe życie.

Jednocześnie informujemy, że na terenie Orkonu przebywać będą wyznaczone osoby zaufania, do których w każdej chwili możecie zwrócić się pomoc czy pośrednictwo. Są oni zobowiązani do zachowania waszych spraw w poufności oraz potraktowania waszych problemów z należytą uwagą i zrozumieniem.