Zgłoszenie

Aby dołączyć do Stowarzyszenia Orkon - Konwent Larpów Terenowych należy wypełnić poniższy wniosek:

Następnie przesłanie wniosku oraz dwóch pozytywnych opinii od członków stowarzyszenia na adres e-mail :

organizacja@orkon.org

Proszę o dołączenie również (może być w treści maila) oświadczenia o treści "Ja (imię i nazwisko) na podstawie art. 10 ust. 1a ustawy Prawo o stowarzyszeniach wyrażam zgodę na głosowanie podczas obrad statutowych władz stowarzyszenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej."